สินค้าหมด

300 BAHT

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,19619,9314,18675,10690,11732,18674,18678,9316,18681,10692,10691,9995,20044,11737,18680,10500,9994 Array ( [0] => 10499 [1] => 19619 [2] => 9314 [3] => 18675 [4] => 10690 [5] => 11732 [6] => 18674 [7] => 18678 [8] => 9316 [9] => 18681 [10] => 10692 [11] => 10691 [12] => 9995 [13] => 20044 [14] => 11737 [15] => 18680 [16] => 10500 [17] => 9994 )