สินค้าหมด

300 BAHT

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,15822,18678,11736,18675,9827,20048,20044,9993,9995,18674,10693,9996,11735,9992,10689,10502,9314 Array ( [0] => 20042 [1] => 15822 [2] => 18678 [3] => 11736 [4] => 18675 [5] => 9827 [6] => 20048 [7] => 20044 [8] => 9993 [9] => 9995 [10] => 18674 [11] => 10693 [12] => 9996 [13] => 11735 [14] => 9992 [15] => 10689 [16] => 10502 [17] => 9314 )