สินค้าหมด

300 BAHT

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,9992,18678,9827,10501,10692,18674,11730,9316,18680,10000,15823,9315,20049,10497,9312,10693,11736 Array ( [0] => 11733 [1] => 9992 [2] => 18678 [3] => 9827 [4] => 10501 [5] => 10692 [6] => 18674 [7] => 11730 [8] => 9316 [9] => 18680 [10] => 10000 [11] => 15823 [12] => 9315 [13] => 20049 [14] => 10497 [15] => 9312 [16] => 10693 [17] => 11736 )