มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,20046,18677,9994,10693,10501,9827,11731,18675,10502,11736,11729,18674,20043,10690,9996,9315,9314 Array ( [0] => 10499 [1] => 20046 [2] => 18677 [3] => 9994 [4] => 10693 [5] => 10501 [6] => 9827 [7] => 11731 [8] => 18675 [9] => 10502 [10] => 11736 [11] => 11729 [12] => 18674 [13] => 20043 [14] => 10690 [15] => 9996 [16] => 9315 [17] => 9314 )