มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9999,10501,20044,11737,19619,9313,15823,9312,9314,10690,21869,18677,11729,20049,10693,20047,9315,11734 Array ( [0] => 9999 [1] => 10501 [2] => 20044 [3] => 11737 [4] => 19619 [5] => 9313 [6] => 15823 [7] => 9312 [8] => 9314 [9] => 10690 [10] => 21869 [11] => 18677 [12] => 11729 [13] => 20049 [14] => 10693 [15] => 20047 [16] => 9315 [17] => 11734 )