มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 15 - 18 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9996' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,9998,11730,20044,11733,18678,18674,10689,10502,11729,11736,11737,10499,10693,10690,20043,15822,22211 Array ( [0] => 9827 [1] => 9998 [2] => 11730 [3] => 20044 [4] => 11733 [5] => 18678 [6] => 18674 [7] => 10689 [8] => 10502 [9] => 11729 [10] => 11736 [11] => 11737 [12] => 10499 [13] => 10693 [14] => 10690 [15] => 20043 [16] => 15822 [17] => 22211 )