มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 15 - 18 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9996' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18675,18674,18677,9999,10000,9316,18678,10689,11732,11729,15822,9313,9315,9998,18672,10692,10497,20044 Array ( [0] => 18675 [1] => 18674 [2] => 18677 [3] => 9999 [4] => 10000 [5] => 9316 [6] => 18678 [7] => 10689 [8] => 11732 [9] => 11729 [10] => 15822 [11] => 9313 [12] => 9315 [13] => 9998 [14] => 18672 [15] => 10692 [16] => 10497 [17] => 20044 )