มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9995' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9315,9994,15823,11734,10500,20049,9316,18677,10502,20045,11733,20048,18680,10689,11729,9996,19621,18675 Array ( [0] => 9315 [1] => 9994 [2] => 15823 [3] => 11734 [4] => 10500 [5] => 20049 [6] => 9316 [7] => 18677 [8] => 10502 [9] => 20045 [10] => 11733 [11] => 20048 [12] => 18680 [13] => 10689 [14] => 11729 [15] => 9996 [16] => 19621 [17] => 18675 )