มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9995' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9999,15823,20044,9998,9827,22211,18677,10502,10498,11730,18681,20045,11731,18674,11733,10500,9316,11738 Array ( [0] => 9999 [1] => 15823 [2] => 20044 [3] => 9998 [4] => 9827 [5] => 22211 [6] => 18677 [7] => 10502 [8] => 10498 [9] => 11730 [10] => 18681 [11] => 20045 [12] => 11731 [13] => 18674 [14] => 11733 [15] => 10500 [16] => 9316 [17] => 11738 )