สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9994' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,9316,10693,10499,9998,9995,10498,20043,20049,18681,10497,10689,10502,9992,11737,18672,18674,10692 Array ( [0] => 20048 [1] => 9316 [2] => 10693 [3] => 10499 [4] => 9998 [5] => 9995 [6] => 10498 [7] => 20043 [8] => 20049 [9] => 18681 [10] => 10497 [11] => 10689 [12] => 10502 [13] => 9992 [14] => 11737 [15] => 18672 [16] => 18674 [17] => 10692 )