สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9994' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11738,20044,15822,11729,9312,9993,11730,9313,10500,15823,9992,9314,9827,9999,18674,11731,10691,10502 Array ( [0] => 11738 [1] => 20044 [2] => 15822 [3] => 11729 [4] => 9312 [5] => 9993 [6] => 11730 [7] => 9313 [8] => 10500 [9] => 15823 [10] => 9992 [11] => 9314 [12] => 9827 [13] => 9999 [14] => 18674 [15] => 11731 [16] => 10691 [17] => 10502 )