มีสินค้า

*ต้องใช้คู่กับสินค้า DX GEED RISER

1,150 BAHT
add to cart

สินค้าประกอบด้วย
- DX ULTRA ZEROEYE NEO  1 ชิ้น
- ULTRA CAPSULE  2 ชิ้น
 
คำแนะนำ
สินค้าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ DX GEED RISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'9993' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18672,10693,11735,20042,10497,9999,9994,20047,11732,10691,19621,11737,9996,19619,9315,22211,15822,10500 Array ( [0] => 18672 [1] => 10693 [2] => 11735 [3] => 20042 [4] => 10497 [5] => 9999 [6] => 9994 [7] => 20047 [8] => 11732 [9] => 10691 [10] => 19621 [11] => 11737 [12] => 9996 [13] => 19619 [14] => 9315 [15] => 22211 [16] => 15822 [17] => 10500 )