สินค้าหมด

*ต้องใช้คู่กับสินค้า DX GEED RISER

1,150 BAHT

สินค้าประกอบด้วย
- DX ULTRA ZEROEYE NEO  1 ชิ้น
- ULTRA CAPSULE  2 ชิ้น
 
คำแนะนำ
สินค้าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ DX GEED RISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'9993' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10498,20046,11735,18678,9312,15823,21869,10499,9998,18677,20042,11731,18681,11737,19619,11736,11730,20044 Array ( [0] => 10498 [1] => 20046 [2] => 11735 [3] => 18678 [4] => 9312 [5] => 15823 [6] => 21869 [7] => 10499 [8] => 9998 [9] => 18677 [10] => 20042 [11] => 11731 [12] => 18681 [13] => 11737 [14] => 19619 [15] => 11736 [16] => 11730 [17] => 20044 )