มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9992' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15823,20049,22211,18672,19619,18677,20048,11735,18680,10502,18674,20047,9993,10497,11730,10499,9827,10498 Array ( [0] => 15823 [1] => 20049 [2] => 22211 [3] => 18672 [4] => 19619 [5] => 18677 [6] => 20048 [7] => 11735 [8] => 18680 [9] => 10502 [10] => 18674 [11] => 20047 [12] => 9993 [13] => 10497 [14] => 11730 [15] => 10499 [16] => 9827 [17] => 10498 )