มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9992' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,21869,10500,20042,11738,11732,9312,18681,9316,11734,11730,10497,10498,10690,15823,11733,10691,10501 Array ( [0] => 9827 [1] => 21869 [2] => 10500 [3] => 20042 [4] => 11738 [5] => 11732 [6] => 9312 [7] => 18681 [8] => 9316 [9] => 11734 [10] => 11730 [11] => 10497 [12] => 10498 [13] => 10690 [14] => 15823 [15] => 11733 [16] => 10691 [17] => 10501 )