สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9990' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19472,10410,9775,22779,8068,8204,16853,5293,8440,17571,17140,4520,16471,8054,7261,8061,7876,4777 Array ( [0] => 19472 [1] => 10410 [2] => 9775 [3] => 22779 [4] => 8068 [5] => 8204 [6] => 16853 [7] => 5293 [8] => 8440 [9] => 17571 [10] => 17140 [11] => 4520 [12] => 16471 [13] => 8054 [14] => 7261 [15] => 8061 [16] => 7876 [17] => 4777 )