สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9990' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21503,8183,8195,10172,16467,9955,7532,16835,10663,7886,8193,8328,3900,10656,6968,8338,8191,16827 Array ( [0] => 21503 [1] => 8183 [2] => 8195 [3] => 10172 [4] => 16467 [5] => 9955 [6] => 7532 [7] => 16835 [8] => 10663 [9] => 7886 [10] => 8193 [11] => 8328 [12] => 3900 [13] => 10656 [14] => 6968 [15] => 8338 [16] => 8191 [17] => 16827 )