มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9989' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7884,18690,8070,12306,16837,15594,10355,9806,21057,5732,15178,17752,17582,8228,21085,10407,8062,12317 Array ( [0] => 7884 [1] => 18690 [2] => 8070 [3] => 12306 [4] => 16837 [5] => 15594 [6] => 10355 [7] => 9806 [8] => 21057 [9] => 5732 [10] => 15178 [11] => 17752 [12] => 17582 [13] => 8228 [14] => 21085 [15] => 10407 [16] => 8062 [17] => 12317 )