มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9989' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5295,9354,7887,11192,5742,10646,10414,14022,9966,5287,16850,9353,7526,8442,16462,10951,17146,5235 Array ( [0] => 5295 [1] => 9354 [2] => 7887 [3] => 11192 [4] => 5742 [5] => 10646 [6] => 10414 [7] => 14022 [8] => 9966 [9] => 5287 [10] => 16850 [11] => 9353 [12] => 7526 [13] => 8442 [14] => 16462 [15] => 10951 [16] => 17146 [17] => 5235 )