สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9988' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9563,6300,14151,9568,14851,16256,15906,13455,20604,21281,16257,16252,20159,14852,22026,9542,5150,14858 Array ( [0] => 9563 [1] => 6300 [2] => 14151 [3] => 9568 [4] => 14851 [5] => 16256 [6] => 15906 [7] => 13455 [8] => 20604 [9] => 21281 [10] => 16257 [11] => 16252 [12] => 20159 [13] => 14852 [14] => 22026 [15] => 9542 [16] => 5150 [17] => 14858 )