สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9988' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14863,19844,19687,11112,14148,19688,18433,14431,9539,9552,9570,15716,9555,23181,16256,14851,19689,22385 Array ( [0] => 14863 [1] => 19844 [2] => 19687 [3] => 11112 [4] => 14148 [5] => 19688 [6] => 18433 [7] => 14431 [8] => 9539 [9] => 9552 [10] => 9570 [11] => 15716 [12] => 9555 [13] => 23181 [14] => 16256 [15] => 14851 [16] => 19689 [17] => 22385 )