สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9987' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15389,9550,14855,16253,23183,13458,16234,16242,16258,20275,19689,19694,14857,17346,14886,20606,15147,16247 Array ( [0] => 15389 [1] => 9550 [2] => 14855 [3] => 16253 [4] => 23183 [5] => 13458 [6] => 16234 [7] => 16242 [8] => 16258 [9] => 20275 [10] => 19689 [11] => 19694 [12] => 14857 [13] => 17346 [14] => 14886 [15] => 20606 [16] => 15147 [17] => 16247 )