สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9987' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14864,14884,16325,14467,13767,14966,18433,14854,14855,14863,16244,14862,9556,17348,14856,9568,21937,20604 Array ( [0] => 14864 [1] => 14884 [2] => 16325 [3] => 14467 [4] => 13767 [5] => 14966 [6] => 18433 [7] => 14854 [8] => 14855 [9] => 14863 [10] => 16244 [11] => 14862 [12] => 9556 [13] => 17348 [14] => 14856 [15] => 9568 [16] => 21937 [17] => 20604 )