มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9987' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14859,18429,9547,9566,5483,5147,5150,17860,14150,14878,15685,20606,14850,12508,14146,16255,18435,14880 Array ( [0] => 14859 [1] => 18429 [2] => 9547 [3] => 9566 [4] => 5483 [5] => 5147 [6] => 5150 [7] => 17860 [8] => 14150 [9] => 14878 [10] => 15685 [11] => 20606 [12] => 14850 [13] => 12508 [14] => 14146 [15] => 16255 [16] => 18435 [17] => 14880 )