สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9987' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17351,17358,13841,24894,13767,5154,14430,21548,23185,16248,9552,24693,16237,16251,19690,16234,19844,9539 Array ( [0] => 17351 [1] => 17358 [2] => 13841 [3] => 24894 [4] => 13767 [5] => 5154 [6] => 14430 [7] => 21548 [8] => 23185 [9] => 16248 [10] => 9552 [11] => 24693 [12] => 16237 [13] => 16251 [14] => 19690 [15] => 16234 [16] => 19844 [17] => 9539 )