สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9983' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5211,3211,21143,19835,5196,21538,18353,22623,22407,21277,7370,19293,8428,6835,19838,13395,8649,22401 Array ( [0] => 5211 [1] => 3211 [2] => 21143 [3] => 19835 [4] => 5196 [5] => 21538 [6] => 18353 [7] => 22623 [8] => 22407 [9] => 21277 [10] => 7370 [11] => 19293 [12] => 8428 [13] => 6835 [14] => 19838 [15] => 13395 [16] => 8649 [17] => 22401 )