สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9983' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23006,13405,19835,20591,8954,6567,13391,14765,13401,14718,10557,18360,5015,19414,17670,13408,13385,17323 Array ( [0] => 23006 [1] => 13405 [2] => 19835 [3] => 20591 [4] => 8954 [5] => 6567 [6] => 13391 [7] => 14765 [8] => 13401 [9] => 14718 [10] => 10557 [11] => 18360 [12] => 5015 [13] => 19414 [14] => 17670 [15] => 13408 [16] => 13385 [17] => 17323 )