มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6937,20090,14899,20563,14626,13873,21857,5110,1820,4756,51,1794,8885,19477,2197,1836,10379,12438 Array ( [0] => 6937 [1] => 20090 [2] => 14899 [3] => 20563 [4] => 14626 [5] => 13873 [6] => 21857 [7] => 5110 [8] => 1820 [9] => 4756 [10] => 51 [11] => 1794 [12] => 8885 [13] => 19477 [14] => 2197 [15] => 1836 [16] => 10379 [17] => 12438 )