มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13896,2184,20495,9610,5008,1822,13918,10058,2202,9475,5395,529,21775,16201,18790,14079,8991,9398 Array ( [0] => 13896 [1] => 2184 [2] => 20495 [3] => 9610 [4] => 5008 [5] => 1822 [6] => 13918 [7] => 10058 [8] => 2202 [9] => 9475 [10] => 5395 [11] => 529 [12] => 21775 [13] => 16201 [14] => 18790 [15] => 14079 [16] => 8991 [17] => 9398 )