มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9980,2193,12437,5009,21,1790,13958,14498,18313,9728,12253,6391,22293,21006,19824,19477,335,8034 Array ( [0] => 9980 [1] => 2193 [2] => 12437 [3] => 5009 [4] => 21 [5] => 1790 [6] => 13958 [7] => 14498 [8] => 18313 [9] => 9728 [10] => 12253 [11] => 6391 [12] => 22293 [13] => 21006 [14] => 19824 [15] => 19477 [16] => 335 [17] => 8034 )