มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6937,5118,16323,17150,22361,9980,15640,3237,2202,18654,4686,23767,19477,9670,23542,13055,14514,2895 Array ( [0] => 6937 [1] => 5118 [2] => 16323 [3] => 17150 [4] => 22361 [5] => 9980 [6] => 15640 [7] => 3237 [8] => 2202 [9] => 18654 [10] => 4686 [11] => 23767 [12] => 19477 [13] => 9670 [14] => 23542 [15] => 13055 [16] => 14514 [17] => 2895 )