มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14891,10605,1940,20090,16218,8865,20037,8871,19169,8877,13905,1830,22686,16012,13947,2208,20572,10967 Array ( [0] => 14891 [1] => 10605 [2] => 1940 [3] => 20090 [4] => 16218 [5] => 8865 [6] => 20037 [7] => 8871 [8] => 19169 [9] => 8877 [10] => 13905 [11] => 1830 [12] => 22686 [13] => 16012 [14] => 13947 [15] => 2208 [16] => 20572 [17] => 10967 )