มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9980' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18300,10481,20390,334,5119,21260,14508,8875,19,21856,9978,20982,25296,2259,22317,22360,23817,23760 Array ( [0] => 18300 [1] => 10481 [2] => 20390 [3] => 334 [4] => 5119 [5] => 21260 [6] => 14508 [7] => 8875 [8] => 19 [9] => 21856 [10] => 9978 [11] => 20982 [12] => 25296 [13] => 2259 [14] => 22317 [15] => 22360 [16] => 23817 [17] => 23760 )