สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9979' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6,8040,14085,16223,14093,8992,18789,22898,16225,12822,11078,19985,8874,13784,9587,8126,4402,22989 Array ( [0] => 6 [1] => 8040 [2] => 14085 [3] => 16223 [4] => 14093 [5] => 8992 [6] => 18789 [7] => 22898 [8] => 16225 [9] => 12822 [10] => 11078 [11] => 19985 [12] => 8874 [13] => 13784 [14] => 9587 [15] => 8126 [16] => 4402 [17] => 22989 )