สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9979' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23761,9830,17521,16319,19168,1779,8875,8886,5116,13885,14500,21162,16600,13068,13905,11016,95,9735 Array ( [0] => 23761 [1] => 9830 [2] => 17521 [3] => 16319 [4] => 19168 [5] => 1779 [6] => 8875 [7] => 8886 [8] => 5116 [9] => 13885 [10] => 14500 [11] => 21162 [12] => 16600 [13] => 13068 [14] => 13905 [15] => 11016 [16] => 95 [17] => 9735 )