สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9979' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22717,13858,14167,24695,23309,21273,14078,22905,16218,13870,23761,19816,9524,13927,21260,16220,24591,13874 Array ( [0] => 22717 [1] => 13858 [2] => 14167 [3] => 24695 [4] => 23309 [5] => 21273 [6] => 14078 [7] => 22905 [8] => 16218 [9] => 13870 [10] => 23761 [11] => 19816 [12] => 9524 [13] => 13927 [14] => 21260 [15] => 16220 [16] => 24591 [17] => 13874 )