สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16227,21667,21878,6269,15790,21719,1749,19051,4226,2610,3432,13178,24743,11234,4275,19784,17234,9777 Array ( [0] => 16227 [1] => 21667 [2] => 21878 [3] => 6269 [4] => 15790 [5] => 21719 [6] => 1749 [7] => 19051 [8] => 4226 [9] => 2610 [10] => 3432 [11] => 13178 [12] => 24743 [13] => 11234 [14] => 4275 [15] => 19784 [16] => 17234 [17] => 9777 )