สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6731,19067,6641,3992,20065,12479,18510,15771,3523,13241,9238,4202,20352,20913,3433,22052,22415,24668 Array ( [0] => 6731 [1] => 19067 [2] => 6641 [3] => 3992 [4] => 20065 [5] => 12479 [6] => 18510 [7] => 15771 [8] => 3523 [9] => 13241 [10] => 9238 [11] => 4202 [12] => 20352 [13] => 20913 [14] => 3433 [15] => 22052 [16] => 22415 [17] => 24668 )