สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23742,14548,22122,9182,9220,14556,22213,4176,22158,8104,24802,1561,21910,1526,12469,22683,3827,6629 Array ( [0] => 23742 [1] => 14548 [2] => 22122 [3] => 9182 [4] => 9220 [5] => 14556 [6] => 22213 [7] => 4176 [8] => 22158 [9] => 8104 [10] => 24802 [11] => 1561 [12] => 21910 [13] => 1526 [14] => 12469 [15] => 22683 [16] => 3827 [17] => 6629 )