สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20913,24615,7334,4044,20295,19067,22597,24608,8390,5485,7588,1547,3161,9145,4233,6463,228,22683 Array ( [0] => 20913 [1] => 24615 [2] => 7334 [3] => 4044 [4] => 20295 [5] => 19067 [6] => 22597 [7] => 24608 [8] => 8390 [9] => 5485 [10] => 7588 [11] => 1547 [12] => 3161 [13] => 9145 [14] => 4233 [15] => 6463 [16] => 228 [17] => 22683 )