สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20790,11201,24785,3358,5226,8282,10992,24131,1569,25041,18222,6501,5230,5537,23848,20961,6728,9157 Array ( [0] => 20790 [1] => 11201 [2] => 24785 [3] => 3358 [4] => 5226 [5] => 8282 [6] => 10992 [7] => 24131 [8] => 1569 [9] => 25041 [10] => 18222 [11] => 6501 [12] => 5230 [13] => 5537 [14] => 23848 [15] => 20961 [16] => 6728 [17] => 9157 )