สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22460,1584,1457,6687,21704,22276,2379,9181,20546,22190,20306,22851,7781,7899,6408,1492,6799,18134 Array ( [0] => 22460 [1] => 1584 [2] => 1457 [3] => 6687 [4] => 21704 [5] => 22276 [6] => 2379 [7] => 9181 [8] => 20546 [9] => 22190 [10] => 20306 [11] => 22851 [12] => 7781 [13] => 7899 [14] => 6408 [15] => 1492 [16] => 6799 [17] => 18134 )