สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6072,23823,12486,20293,24276,17542,6453,17396,8280,2383,9154,482,24324,3657,18946,21963,6649,3189 Array ( [0] => 6072 [1] => 23823 [2] => 12486 [3] => 20293 [4] => 24276 [5] => 17542 [6] => 6453 [7] => 17396 [8] => 8280 [9] => 2383 [10] => 9154 [11] => 482 [12] => 24324 [13] => 3657 [14] => 18946 [15] => 21963 [16] => 6649 [17] => 3189 )