สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2823,6611,10862,20637,499,10896,22851,11526,1434,9292,25156,14476,22051,22046,22285,10633,5170,11195 Array ( [0] => 2823 [1] => 6611 [2] => 10862 [3] => 20637 [4] => 499 [5] => 10896 [6] => 22851 [7] => 11526 [8] => 1434 [9] => 9292 [10] => 25156 [11] => 14476 [12] => 22051 [13] => 22046 [14] => 22285 [15] => 10633 [16] => 5170 [17] => 11195 )