สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2387,4958,17099,9243,3212,5537,22235,15961,18119,4977,8419,5243,23087,23339,19757,14127,5419,5500 Array ( [0] => 2387 [1] => 4958 [2] => 17099 [3] => 9243 [4] => 3212 [5] => 5537 [6] => 22235 [7] => 15961 [8] => 18119 [9] => 4977 [10] => 8419 [11] => 5243 [12] => 23087 [13] => 23339 [14] => 19757 [15] => 14127 [16] => 5419 [17] => 5500 )