สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20629,23290,5047,24717,5345,20063,18509,5664,5788,3432,17301,12829,11197,6639,2889,6245,24757,492 Array ( [0] => 20629 [1] => 23290 [2] => 5047 [3] => 24717 [4] => 5345 [5] => 20063 [6] => 18509 [7] => 5664 [8] => 5788 [9] => 3432 [10] => 17301 [11] => 12829 [12] => 11197 [13] => 6639 [14] => 2889 [15] => 6245 [16] => 24757 [17] => 492 )