สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19086,23347,22970,4213,4271,2696,23117,262,5802,5779,14345,5618,16133,2758,7260,7199,1573,20693 Array ( [0] => 19086 [1] => 23347 [2] => 22970 [3] => 4213 [4] => 4271 [5] => 2696 [6] => 23117 [7] => 262 [8] => 5802 [9] => 5779 [10] => 14345 [11] => 5618 [12] => 16133 [13] => 2758 [14] => 7260 [15] => 7199 [16] => 1573 [17] => 20693 )