สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20907,2746,2671,2691,6800,6198,4963,206,8984,6615,17389,10446,19528,20089,8356,10175,1309,2869 Array ( [0] => 20907 [1] => 2746 [2] => 2671 [3] => 2691 [4] => 6800 [5] => 6198 [6] => 4963 [7] => 206 [8] => 8984 [9] => 6615 [10] => 17389 [11] => 10446 [12] => 19528 [13] => 20089 [14] => 8356 [15] => 10175 [16] => 1309 [17] => 2869 )