สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16130,3530,5780,5174,22560,6138,16131,23742,2889,12459,23462,9300,9925,10994,1530,6189,5173,9125 Array ( [0] => 16130 [1] => 3530 [2] => 5780 [3] => 5174 [4] => 22560 [5] => 6138 [6] => 16131 [7] => 23742 [8] => 2889 [9] => 12459 [10] => 23462 [11] => 9300 [12] => 9925 [13] => 10994 [14] => 1530 [15] => 6189 [16] => 5173 [17] => 9125 )