มีสินค้า

100 BAHT
add to cart

- ปากกาตัดเส้นสีดำ
- ปากกาใช้สำหรับตัดเส้นกันพลา,โมเดล หรือสินค้าพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22872,10137,22233,21402,14111,21666,2749,2029,4540,2857,10701,18540,8263,4271,18124,21706,10788,8097 Array ( [0] => 22872 [1] => 10137 [2] => 22233 [3] => 21402 [4] => 14111 [5] => 21666 [6] => 2749 [7] => 2029 [8] => 4540 [9] => 2857 [10] => 10701 [11] => 18540 [12] => 8263 [13] => 4271 [14] => 18124 [15] => 21706 [16] => 10788 [17] => 8097 )