มีสินค้า

100 BAHT
add to cart

- ปากกาตัดเส้นสีดำ
- ปากกาใช้สำหรับตัดเส้นกันพลา,โมเดล หรือสินค้าพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11019,5499,19703,6066,19154,3381,23013,9371,3358,23487,9127,19727,16367,8028,12483,6442,19786,4009 Array ( [0] => 11019 [1] => 5499 [2] => 19703 [3] => 6066 [4] => 19154 [5] => 3381 [6] => 23013 [7] => 9371 [8] => 3358 [9] => 23487 [10] => 9127 [11] => 19727 [12] => 16367 [13] => 8028 [14] => 12483 [15] => 6442 [16] => 19786 [17] => 4009 )