สินค้าหมด

100 BAHT

- ปากกาตัดเส้นสีดำ
- ปากกาใช้สำหรับตัดเส้นกันพลา,โมเดล หรือสินค้าพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5459,9930,19784,9182,4744,7775,8284,6799,21334,6598,14557,8297,5680,6160,7912,11169,14560,18208 Array ( [0] => 5459 [1] => 9930 [2] => 19784 [3] => 9182 [4] => 4744 [5] => 7775 [6] => 8284 [7] => 6799 [8] => 21334 [9] => 6598 [10] => 14557 [11] => 8297 [12] => 5680 [13] => 6160 [14] => 7912 [15] => 11169 [16] => 14560 [17] => 18208 )