สินค้าหมด

600 BAHT

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9968' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5244,19757,2890,5697,6060,15172,1291,12196,18519,5718,22043,1464,21669,22101,4850,22599,20992,5228 Array ( [0] => 5244 [1] => 19757 [2] => 2890 [3] => 5697 [4] => 6060 [5] => 15172 [6] => 1291 [7] => 12196 [8] => 18519 [9] => 5718 [10] => 22043 [11] => 1464 [12] => 21669 [13] => 22101 [14] => 4850 [15] => 22599 [16] => 20992 [17] => 5228 )