สินค้าหมด

600 BAHT

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9968' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1309,1464,7453,15542,10761,21246,19092,19151,6225,6198,20921,5749,9150,6609,19339,18519,5684,21795 Array ( [0] => 1309 [1] => 1464 [2] => 7453 [3] => 15542 [4] => 10761 [5] => 21246 [6] => 19092 [7] => 19151 [8] => 6225 [9] => 6198 [10] => 20921 [11] => 5749 [12] => 9150 [13] => 6609 [14] => 19339 [15] => 18519 [16] => 5684 [17] => 21795 )