สินค้าหมด

600 BAHT

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9968' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6269,5170,20789,6640,22042,1571,262,9127,23179,21026,207,16123,7910,4765,22131,5671,5423,21377 Array ( [0] => 6269 [1] => 5170 [2] => 20789 [3] => 6640 [4] => 22042 [5] => 1571 [6] => 262 [7] => 9127 [8] => 23179 [9] => 21026 [10] => 207 [11] => 16123 [12] => 7910 [13] => 4765 [14] => 22131 [15] => 5671 [16] => 5423 [17] => 21377 )