สินค้าหมด

600 BAHT

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9968' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3912,2870,21795,9926,2733,17396,8253,20909,20912,8287,22067,21112,4275,17395,20354,11211,3874,14047 Array ( [0] => 3912 [1] => 2870 [2] => 21795 [3] => 9926 [4] => 2733 [5] => 17396 [6] => 8253 [7] => 20909 [8] => 20912 [9] => 8287 [10] => 22067 [11] => 21112 [12] => 4275 [13] => 17395 [14] => 20354 [15] => 11211 [16] => 3874 [17] => 14047 )