สินค้าหมด

249 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9941' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11370,8402,14968,12861,9795,3156,11607,1351,17296,6323,6617,4189,9773,2856,4848,5097,11311,13086 Array ( [0] => 11370 [1] => 8402 [2] => 14968 [3] => 12861 [4] => 9795 [5] => 3156 [6] => 11607 [7] => 1351 [8] => 17296 [9] => 6323 [10] => 6617 [11] => 4189 [12] => 9773 [13] => 2856 [14] => 4848 [15] => 5097 [16] => 11311 [17] => 13086 )