สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9921' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14249,4359,3252,11620,5099,1379,5092,13594,8370,3326,4357,3154,9796,11370,1351,9941,1382,2507 Array ( [0] => 14249 [1] => 4359 [2] => 3252 [3] => 11620 [4] => 5099 [5] => 1379 [6] => 5092 [7] => 13594 [8] => 8370 [9] => 3326 [10] => 4357 [11] => 3154 [12] => 9796 [13] => 11370 [14] => 1351 [15] => 9941 [16] => 1382 [17] => 2507 )