สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9921' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16056,1689,4221,3156,4212,12864,1379,3326,5099,6447,9796,18976,4036,9941,4876,1387,9318,1388 Array ( [0] => 16056 [1] => 1689 [2] => 4221 [3] => 3156 [4] => 4212 [5] => 12864 [6] => 1379 [7] => 3326 [8] => 5099 [9] => 6447 [10] => 9796 [11] => 18976 [12] => 4036 [13] => 9941 [14] => 4876 [15] => 1387 [16] => 9318 [17] => 1388 )