สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9921' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9772,18978,13086,3816,5256,20187,20186,22421,11617,20185,11265,5430,1401,1378,3154,1386,1379,12862 Array ( [0] => 9772 [1] => 18978 [2] => 13086 [3] => 3816 [4] => 5256 [5] => 20187 [6] => 20186 [7] => 22421 [8] => 11617 [9] => 20185 [10] => 11265 [11] => 5430 [12] => 1401 [13] => 1378 [14] => 3154 [15] => 1386 [16] => 1379 [17] => 12862 )