มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Softbi Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9916' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9906,17703,22815,8754,8721,8750,22556,8730,13053,11089,8746,11094,9892,8761,9908,9913,20091,8744 Array ( [0] => 9906 [1] => 17703 [2] => 22815 [3] => 8754 [4] => 8721 [5] => 8750 [6] => 22556 [7] => 8730 [8] => 13053 [9] => 11089 [10] => 8746 [11] => 11094 [12] => 9892 [13] => 8761 [14] => 9908 [15] => 9913 [16] => 20091 [17] => 8744 )