มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Softbi Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9916' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9906,8745,9895,11091,9901,8721,9903,8746,8728,9907,8762,9894,8748,20091,8764,8727,8754,8737 Array ( [0] => 9906 [1] => 8745 [2] => 9895 [3] => 11091 [4] => 9901 [5] => 8721 [6] => 9903 [7] => 8746 [8] => 8728 [9] => 9907 [10] => 8762 [11] => 9894 [12] => 8748 [13] => 20091 [14] => 8764 [15] => 8727 [16] => 8754 [17] => 8737 )