มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9915' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8739,8749,11093,8726,10547,9898,8721,22556,8736,9913,22014,8728,22839,10829,10563,8738,8734,11486 Array ( [0] => 8739 [1] => 8749 [2] => 11093 [3] => 8726 [4] => 10547 [5] => 9898 [6] => 8721 [7] => 22556 [8] => 8736 [9] => 9913 [10] => 22014 [11] => 8728 [12] => 22839 [13] => 10829 [14] => 10563 [15] => 8738 [16] => 8734 [17] => 11486 )