มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9915' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,9907,8725,11089,20947,8752,10828,11091,22015,11486,8763,10547,8734,11093,9911,9909,19648,8762 Array ( [0] => 20091 [1] => 9907 [2] => 8725 [3] => 11089 [4] => 20947 [5] => 8752 [6] => 10828 [7] => 11091 [8] => 22015 [9] => 11486 [10] => 8763 [11] => 10547 [12] => 8734 [13] => 11093 [14] => 9911 [15] => 9909 [16] => 19648 [17] => 8762 )