มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9914' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,11089,22456,9909,20947,8733,22815,9915,11086,8738,9908,22014,9901,10830,10828,8763,10752,8760 Array ( [0] => 9898 [1] => 11089 [2] => 22456 [3] => 9909 [4] => 20947 [5] => 8733 [6] => 22815 [7] => 9915 [8] => 11086 [9] => 8738 [10] => 9908 [11] => 22014 [12] => 9901 [13] => 10830 [14] => 10828 [15] => 8763 [16] => 10752 [17] => 8760 )