มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9914' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8727,8748,8753,9892,17184,10829,19967,9904,10562,8752,22456,19648,8745,8731,8746,9916,22839,11094 Array ( [0] => 8727 [1] => 8748 [2] => 8753 [3] => 9892 [4] => 17184 [5] => 10829 [6] => 19967 [7] => 9904 [8] => 10562 [9] => 8752 [10] => 22456 [11] => 19648 [12] => 8745 [13] => 8731 [14] => 8746 [15] => 9916 [16] => 22839 [17] => 11094 )