มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9913' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8764,22839,17184,8732,9911,8723,8727,20091,8760,22456,9893,8731,8759,11090,9904,9903,10561,10562 Array ( [0] => 8764 [1] => 22839 [2] => 17184 [3] => 8732 [4] => 9911 [5] => 8723 [6] => 8727 [7] => 20091 [8] => 8760 [9] => 22456 [10] => 9893 [11] => 8731 [12] => 8759 [13] => 11090 [14] => 9904 [15] => 9903 [16] => 10561 [17] => 10562 )