มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9913' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,11090,15565,22014,8744,13053,19648,8754,8730,22556,8759,17703,8733,9900,17184,8756,22456,11086 Array ( [0] => 9898 [1] => 11090 [2] => 15565 [3] => 22014 [4] => 8744 [5] => 13053 [6] => 19648 [7] => 8754 [8] => 8730 [9] => 22556 [10] => 8759 [11] => 17703 [12] => 8733 [13] => 9900 [14] => 17184 [15] => 8756 [16] => 22456 [17] => 11086 )