สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Soft Model

Size 14-16 cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'9912' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,8749,20947,9908,8757,22015,9901,8737,9905,9892,22556,8743,22839,8727,8726,10563,9899,8725 Array ( [0] => 8731 [1] => 8749 [2] => 20947 [3] => 9908 [4] => 8757 [5] => 22015 [6] => 9901 [7] => 8737 [8] => 9905 [9] => 9892 [10] => 22556 [11] => 8743 [12] => 22839 [13] => 8727 [14] => 8726 [15] => 10563 [16] => 9899 [17] => 8725 )