สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Soft Model

Size 14-16 cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'9912' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,8761,8725,8748,8744,10752,10830,8752,9905,9899,9916,10562,8736,11091,11486,10829,8763,20953 Array ( [0] => 8745 [1] => 8761 [2] => 8725 [3] => 8748 [4] => 8744 [5] => 10752 [6] => 10830 [7] => 8752 [8] => 9905 [9] => 9899 [10] => 9916 [11] => 10562 [12] => 8736 [13] => 11091 [14] => 11486 [15] => 10829 [16] => 8763 [17] => 20953 )