มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9911' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,11086,8737,10752,9905,10828,8762,9893,8754,9912,11090,11096,20953,17699,9899,11088,11094,8755 Array ( [0] => 10829 [1] => 11086 [2] => 8737 [3] => 10752 [4] => 9905 [5] => 10828 [6] => 8762 [7] => 9893 [8] => 8754 [9] => 9912 [10] => 11090 [11] => 11096 [12] => 20953 [13] => 17699 [14] => 9899 [15] => 11088 [16] => 11094 [17] => 8755 )