มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9910' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11090,9901,10753,8726,8754,22839,17701,20091,17184,8764,9915,17699,8760,10232,13053,8763,8745,10561 Array ( [0] => 11090 [1] => 9901 [2] => 10753 [3] => 8726 [4] => 8754 [5] => 22839 [6] => 17701 [7] => 20091 [8] => 17184 [9] => 8764 [10] => 9915 [11] => 17699 [12] => 8760 [13] => 10232 [14] => 13053 [15] => 8763 [16] => 8745 [17] => 10561 )