มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9910' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,8748,8738,9900,8746,10752,8759,17701,11452,11094,9898,8754,9915,20091,11089,8763,8749,8728 Array ( [0] => 8731 [1] => 8748 [2] => 8738 [3] => 9900 [4] => 8746 [5] => 10752 [6] => 8759 [7] => 17701 [8] => 11452 [9] => 11094 [10] => 9898 [11] => 8754 [12] => 9915 [13] => 20091 [14] => 11089 [15] => 8763 [16] => 8749 [17] => 8728 )