สินค้าหมด

1,600 BAHT

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9908' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11088,22456,9895,8764,8724,8736,8738,8733,20953,11093,10753,9913,9903,10561,9902,19966,8755,10562 Array ( [0] => 11088 [1] => 22456 [2] => 9895 [3] => 8764 [4] => 8724 [5] => 8736 [6] => 8738 [7] => 8733 [8] => 20953 [9] => 11093 [10] => 10753 [11] => 9913 [12] => 9903 [13] => 10561 [14] => 9902 [15] => 19966 [16] => 8755 [17] => 10562 )