สินค้าหมด

1,600 BAHT

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9908' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8738,8723,9898,11092,8724,9906,8750,10547,22556,19966,8729,22014,8759,9907,19967,15565,8726,8736 Array ( [0] => 8738 [1] => 8723 [2] => 9898 [3] => 11092 [4] => 8724 [5] => 9906 [6] => 8750 [7] => 10547 [8] => 22556 [9] => 19966 [10] => 8729 [11] => 22014 [12] => 8759 [13] => 9907 [14] => 19967 [15] => 15565 [16] => 8726 [17] => 8736 )