มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,8745,9912,9906,10830,9900,8758,10829,8738,11086,20947,11452,17677,8763,9914,20091,11095,9894 Array ( [0] => 21230 [1] => 8745 [2] => 9912 [3] => 9906 [4] => 10830 [5] => 9900 [6] => 8758 [7] => 10829 [8] => 8738 [9] => 11086 [10] => 20947 [11] => 11452 [12] => 17677 [13] => 8763 [14] => 9914 [15] => 20091 [16] => 11095 [17] => 9894 )