มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,11086,8723,8722,8733,17677,10828,22839,8729,9892,8756,9910,8746,10563,10562,13157,8739,10829 Array ( [0] => 17703 [1] => 11086 [2] => 8723 [3] => 8722 [4] => 8733 [5] => 17677 [6] => 10828 [7] => 22839 [8] => 8729 [9] => 9892 [10] => 8756 [11] => 9910 [12] => 8746 [13] => 10563 [14] => 10562 [15] => 13157 [16] => 8739 [17] => 10829 )