มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,10559,9914,9893,24018,8734,10563,8763,9895,9903,8738,11096,9902,9904,9901,15565,8757,8724 Array ( [0] => 8726 [1] => 10559 [2] => 9914 [3] => 9893 [4] => 24018 [5] => 8734 [6] => 10563 [7] => 8763 [8] => 9895 [9] => 9903 [10] => 8738 [11] => 11096 [12] => 9902 [13] => 9904 [14] => 9901 [15] => 15565 [16] => 8757 [17] => 8724 )