มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11090,17701,8750,11096,10232,8727,8749,8748,22815,9911,9907,8747,10752,8728,9915,8724,11095,8744 Array ( [0] => 11090 [1] => 17701 [2] => 8750 [3] => 11096 [4] => 10232 [5] => 8727 [6] => 8749 [7] => 8748 [8] => 22815 [9] => 9911 [10] => 9907 [11] => 8747 [12] => 10752 [13] => 8728 [14] => 9915 [15] => 8724 [16] => 11095 [17] => 8744 )