มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8728,8756,9900,9898,10547,11091,8758,9905,8733,19966,10561,9902,9907,8752,8729,11088,20953,8739 Array ( [0] => 8728 [1] => 8756 [2] => 9900 [3] => 9898 [4] => 10547 [5] => 11091 [6] => 8758 [7] => 9905 [8] => 8733 [9] => 19966 [10] => 10561 [11] => 9902 [12] => 9907 [13] => 8752 [14] => 8729 [15] => 11088 [16] => 20953 [17] => 8739 )