มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8763,8744,11095,8735,11090,11088,19648,8750,8729,20947,24018,9908,8759,9898,10559,8755,9900,8756 Array ( [0] => 8763 [1] => 8744 [2] => 11095 [3] => 8735 [4] => 11090 [5] => 11088 [6] => 19648 [7] => 8750 [8] => 8729 [9] => 20947 [10] => 24018 [11] => 9908 [12] => 8759 [13] => 9898 [14] => 10559 [15] => 8755 [16] => 9900 [17] => 8756 )