มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9892,8750,9905,9911,8721,8731,8745,8736,8728,8722,22015,8754,17184,15565,8725,17677,11097,8756 Array ( [0] => 9892 [1] => 8750 [2] => 9905 [3] => 9911 [4] => 8721 [5] => 8731 [6] => 8745 [7] => 8736 [8] => 8728 [9] => 8722 [10] => 22015 [11] => 8754 [12] => 17184 [13] => 15565 [14] => 8725 [15] => 17677 [16] => 11097 [17] => 8756 )