มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11086,8756,8731,8763,9913,10562,8724,8738,22015,13157,8762,9893,8747,8733,11092,10561,10547,9915 Array ( [0] => 11086 [1] => 8756 [2] => 8731 [3] => 8763 [4] => 9913 [5] => 10562 [6] => 8724 [7] => 8738 [8] => 22015 [9] => 13157 [10] => 8762 [11] => 9893 [12] => 8747 [13] => 8733 [14] => 11092 [15] => 10561 [16] => 10547 [17] => 9915 )