มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,13157,9894,9915,10563,22839,11087,9893,8759,8729,9913,9904,8757,8734,9906,21229,10559,17677 Array ( [0] => 17703 [1] => 13157 [2] => 9894 [3] => 9915 [4] => 10563 [5] => 22839 [6] => 11087 [7] => 9893 [8] => 8759 [9] => 8729 [10] => 9913 [11] => 9904 [12] => 8757 [13] => 8734 [14] => 9906 [15] => 21229 [16] => 10559 [17] => 17677 )