มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,8743,10563,11091,8732,9910,10830,20947,10753,9911,11486,8729,8723,17701,20091,22556,10752,8754 Array ( [0] => 8762 [1] => 8743 [2] => 10563 [3] => 11091 [4] => 8732 [5] => 9910 [6] => 10830 [7] => 20947 [8] => 10753 [9] => 9911 [10] => 11486 [11] => 8729 [12] => 8723 [13] => 17701 [14] => 20091 [15] => 22556 [16] => 10752 [17] => 8754 )