มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9903,13157,17677,9912,24018,19967,20947,9895,8764,9898,9894,10232,23458,9909,8736,11093,9899,8760 Array ( [0] => 9903 [1] => 13157 [2] => 17677 [3] => 9912 [4] => 24018 [5] => 19967 [6] => 20947 [7] => 9895 [8] => 8764 [9] => 9898 [10] => 9894 [11] => 10232 [12] => 23458 [13] => 9909 [14] => 8736 [15] => 11093 [16] => 9899 [17] => 8760 )