มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10562,10753,10560,19966,8744,21229,9913,8723,11097,8755,20953,9909,9907,19648,9894,17184,11091,8746 Array ( [0] => 10562 [1] => 10753 [2] => 10560 [3] => 19966 [4] => 8744 [5] => 21229 [6] => 9913 [7] => 8723 [8] => 11097 [9] => 8755 [10] => 20953 [11] => 9909 [12] => 9907 [13] => 19648 [14] => 9894 [15] => 17184 [16] => 11091 [17] => 8746 )