มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,9905,8761,11094,20091,17677,8729,13157,21229,9892,22014,11093,11097,8728,22015,8736,17184,8757 Array ( [0] => 8731 [1] => 9905 [2] => 8761 [3] => 11094 [4] => 20091 [5] => 17677 [6] => 8729 [7] => 13157 [8] => 21229 [9] => 9892 [10] => 22014 [11] => 11093 [12] => 11097 [13] => 8728 [14] => 22015 [15] => 8736 [16] => 17184 [17] => 8757 )