มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,8743,19967,9910,22815,15565,10752,8761,10563,8739,10232,10562,10753,8727,20091,8750,22839,9906 Array ( [0] => 8749 [1] => 8743 [2] => 19967 [3] => 9910 [4] => 22815 [5] => 15565 [6] => 10752 [7] => 8761 [8] => 10563 [9] => 8739 [10] => 10232 [11] => 10562 [12] => 10753 [13] => 8727 [14] => 20091 [15] => 8750 [16] => 22839 [17] => 9906 )