มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,9892,13053,10561,8728,11092,8725,10752,15565,8755,11091,8721,10560,22014,22457,10828,22815,11097 Array ( [0] => 8749 [1] => 9892 [2] => 13053 [3] => 10561 [4] => 8728 [5] => 11092 [6] => 8725 [7] => 10752 [8] => 15565 [9] => 8755 [10] => 11091 [11] => 8721 [12] => 10560 [13] => 22014 [14] => 22457 [15] => 10828 [16] => 22815 [17] => 11097 )